: 793622
ORGANIZACJA KMP:STRUKTURA, ZAKRES DZIAŁANIA - ADRESY

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu

50-501 Wrocław ul. Hubska 29/33 sekretariat tel. 71 340-32-12, fax 71 340-32-07
Nr telefonów alarmowych 112 lub 997ZGŁASZANIE INFORMACJI O ZDARZENIACH DROGOWYCH: KOLIZJE, WYPADKI
NUMERY TELEFONÓW

71 340 36 20

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Wrocław
nadkom. Jacek NitkaWAŻNE NUMERY TELEFONÓW

wydawanie zaświadczeń o zaistniałej kolizji drogowej tel. 71 340 35 53, 71 340 39 18

informacja dotycząca etapu realizacji zaistniałej kolizji drogowej tel.
71 340 39 22

wydawanie zaświadczeń o zaistniałej kolizji drogowej dla firm ubzepieczeniowych tel. 71 340 49 62


Wydawanie zaświadczeń ze zdarzeń drogowych.

poniedziałek w godz. - 12.00 - 15.00
wtorek w godz. - 12.00 - 15.00
środa w godz. - 15.00 - 18.00
czwartek w godz. - 12.00 - 15.00
piątek w godz. - 12.00 - 15.00

Prowadzenie postępowań ze zdarzeń drogowych.
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu informuje, że od dnia 1.01.2014 r. postępowania wyjaśniające i sprawdzające dotyczące wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym (kolizje i wypadki drogowe) będą prowadzone zgodnie z właściwością miejscową przez funkcjonariuszy komisariatów Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.

FOTOGALERIA - MAPY - ZDJĘCIA

1 z 3  •       INFORMACJE,WYDARZENIA


    XI EDYCJA KAMPANI BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO”

    Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei oraz pracownikami Polskich Linii Kolejowych S.A. w dniach 17.07.2015 r. oraz 24.07.2015 r. wzięli udział w akcji „Szlaban na ryzyko”. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze przypominali kierującym oraz osobom pieszym o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych oraz rozdawali ulotki informacyjne. Bezpieczeństwo na terenach kolejowych jest wspólną sprawą nas wszystkich. Kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności to nadrzędny cel kampanii Bezpieczny Przejazd.


    W dniu 06 lutego 2015r. we Wrocławiu odbyło się pożeganie funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, którzy przeszli na emeryturę. W uroczystość pożegania emerytów wzięli udział: Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu oraz z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podziękował odchodzącym funkcjonariuszom i pracownikom policji za wieloletnią i odpowiedzialną służbę oraz wręczył pamiątkowe tabliczki oraz upominkiDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu