: 819204
ORGANIZACJA KMP:STRUKTURA, ZAKRES DZIAŁANIA - ADRESY

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu

50-501 Wrocław ul. Hubska 29/33 sekretariat tel. 71 340-32-12, fax 71 340-32-07
Nr telefonów alarmowych 112 lub 997ZGŁASZANIE INFORMACJI O ZDARZENIACH DROGOWYCH: KOLIZJE, WYPADKI
NUMERY TELEFONÓW

71 340 36 20

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Wrocław
nadkom. Jacek NitkaWAŻNE NUMERY TELEFONÓW

wydawanie zaświadczeń o zaistniałej kolizji drogowej tel. 71 340 35 53, 71 340 39 18

informacja dotycząca etapu realizacji zaistniałej kolizji drogowej tel.
71 340 39 22

wydawanie zaświadczeń o zaistniałej kolizji drogowej dla firm ubzepieczeniowych tel. 71 340 49 62


Wydawanie zaświadczeń ze zdarzeń drogowych.

poniedziałek w godz. - 12.00 - 15.00
wtorek w godz. - 12.00 - 15.00
środa w godz. - 15.00 - 18.00
czwartek w godz. - 12.00 - 15.00
piątek w godz. - 12.00 - 15.00

Prowadzenie postępowań ze zdarzeń drogowych.
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu informuje, że od dnia 1.01.2014 r. postępowania wyjaśniające i sprawdzające dotyczące wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym (kolizje i wypadki drogowe) będą prowadzone zgodnie z właściwością miejscową przez funkcjonariuszy komisariatów Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.

FOTOGALERIA - MAPY - ZDJĘCIA

1 z 3 •     INFORMACJE,WYDARZENIA


  Policjanci wrocławskiej drogówki z wizytą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce!

  W dniu 24 listopada 2015 roku policjanci z Zespołu Profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu odwiedzili Zespół Szkolno Przedszkolny w Długołęce, gdzie spotkali się z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 250 dzieci rozmawiano jak zadbać o własne bezpieczeństwo poruszając się po drodze, gdzie i jak prawidłowo przechodzić przez jezdnie z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji oraz jak prawidłowo dobrać miejsce do zabawy. Omówiono konieczność noszenia elementów odblaskowych od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym oraz ich przydatność przez całą dobę.  Podczas prezentacji multimedialnej poinformowano dzieci jak się mają zachować w przypadku kontaktu z osobami obcymi, oraz przypomniano numery alarmowe. Na koniec spotkania Policjanci przekazali opiekunom kamizeli odblaskowe, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i widoczności dzieci na drodze.

  Policjanci wrocławskiej drogówki z wizytą w Przedszkolu Nr 50

  W dniu 22 października 2015 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odwiedzili Przedszkole nr 50 Mały Kolejarz przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu. Na spotkaniu z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego omówiono jak zadbać o własne bezpieczeństwo poruszając się po drodze, gdzie i jak prawidłowo przechodzić przez jezdnie z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji oraz jak prawidłowo dobrać miejsce do zabawy.Dodatkowo policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wytłumaczyli dzieciom, dlaczego należy nosić elementy odblaskowe, nawet przez całą dobę. Podczas prezentacji multimedialnej poinformowano dzieci, jak się mają zachować w przypadku kontaktu z osobami obcymi oraz przypomniano numery alarmowe Policji (997), Straży Pożarnej (998), Pogotowia Ratunkowego (999) oraz 112. W spotkaniach uczestniczyło ok. 100 dzieci, które na zakończenie spotkania otrzymały kamizeli odblaskowe.


  XI EDYCJA KAMPANI BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO”

  Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei oraz pracownikami Polskich Linii Kolejowych S.A. w dniach 17.07.2015 r. oraz 24.07.2015 r. wzięli udział w akcji „Szlaban na ryzyko”. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze przypominali kierującym oraz osobom pieszym o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych oraz rozdawali ulotki informacyjne. Bezpieczeństwo na terenach kolejowych jest wspólną sprawą nas wszystkich. Kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności to nadrzędny cel kampanii Bezpieczny Przejazd.


  W dniu 06 lutego 2015r. we Wrocławiu odbyło się pożeganie funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, którzy przeszli na emeryturę. W uroczystość pożegania emerytów wzięli udział: Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu oraz z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podziękował odchodzącym funkcjonariuszom i pracownikom policji za wieloletnią i odpowiedzialną służbę oraz wręczył pamiątkowe tabliczki oraz upominkiDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu