: 755295
Ostatnie komunikaty

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KMP Wrocław...
KMP Wrocław
31.03.2015 r.

Przypominamy. Pilnujmy swojego mienia!

Policjanci apelują do kierowców i pasażerów samochodów, aby nie pozostawiali żadnych przedmiotów w pojazdach, w widocznym miejscu. Są to m.in. tel. komórkowe, nawigacje, tablety, torby z zakupami, elektronarzędzia. Złodziej zachęcony pozostawionym w aucie jakimś sprzętem lub opakowaniem, wybije szybę i zabierze je, bo nie wie co znajduje się wewnątrz.

więcej »»
KMP Wrocław
31.03.2015 r.

Nie daj się kieszonkowcom

Policjanci KMP Wrocław przypominają wrocławianom, aby zachować szczególną ostrożność podczas tzw. gorączki przedświątecznych zakupów. W tym czasie wiekszość z nas ma przy sobie więcej pieniędzy i, gdy będzie nieuważny może łatwo stać się ofiarą złodzieja. Dotyczy to zarówno dokonywania zakupów jak i podróżowania środkami komunikacji miejskiej.

więcej »»
KMP Wrocław
31.03.2015 r.

Doba w liczbach

Miniona doba to 297 interwencji wrocławskich policjantów i w sumie 9. podejrzanych, zatrzymanych w bezpośrednim pościgu lub na gorącym uczynku.

więcej »»
KMP Wrocław-WPiP
30.03.2015 r.

Zatrzymany złodziej telefonów

Policjanci Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP Wrocław zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego o wartości blisko 2 tysięcy złotych. Sprawca wyrwał aparat z ręki młodej kobiecie. Po zatrzymaniu okazało się, że podejrzany ma jeszcze inny telefon, również pochodzący z przestępstwa.

więcej »»
KMP Wrocław
30.03.2015 r.

Znakowaliśmy rowery

28 marca 2015 roku, w godz. 11.30-15.30, policjanci Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP Wrocław, uczestniczyli w teście nowej, wrocławskiej ścieżki rowerowej. Akcja zorganizowana została na terenie Parku Kolumba przy ul. Marco Polo (osiedle Olimpia Port). Podczas imprezy funkcjonariusze znakowali rowery.

więcej »»
KMP Wrocław
30.03.2015 r.

Rekrutacja do służby w Policji

Przypominamy, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu prowadzi rekrutację do służby w Policji. Jeżeli jesteś obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii, który m.in. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadasz co najmniej średnie wykształcenie, możesz zostać funkcjonariuszem Policji.

więcej »»
KMP Wrocław
30.03.2015 r.

Weekend w liczbach

Miniony weekend to 520 interwencji wrocławskich policjantów i w sumie 31. podejrzanych, zatrzymanych w bezpośrednim pościgu lub na gorącym uczynku.

więcej »»
KGP,KWP,KMP Wrocław
27.03.2015 r.

PaT we Wrocławiu

PaT, czyli "Profilaktyka a Ty" to program Komendy Głównej Policji, skierowany do młodzieży uczącej się. Ma kilka celów, a główne to promowanie życia bez uzależnień, zaproszeń, a nie wykluczeń, destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej, nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych. Cele mają zostać osiągnięte poprzez m. in. angażowanie młodych ludzi w działania kulturowe. Wczoraj odbyła się gala osób zaangażowanych w PaT.

więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu