: 732353
Ostatnie komunikaty

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KMP Wrocław...
KMP Wrocław
19.12.2014 r.

Świąteczne spotkanie policjantów z dziećmi

Wczoraj policjanci Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspólnie ze Strażą Miejską Wrocławia oraz Klubem Strzeleckim Policjantów ,,Snajper’’ zorganizowali spotkanie świąteczne dla dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu.


więcej »»
KMP Wrocław
19.12.2014 r.

Wigilia Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu

17 grudnia Komendant Miejski Policji we Wrocławiu insp. Jacek Kaczmarek zaprosił przedstawicieli władz powiatu, miasta, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji na uroczyste spotkanie wigilijne. W ten sposób Komendant chciał złożyć życzenia świąteczne i podziękować wszystkim, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i tym którzy wspierają Policję w realizacji wytyczonych celów.

więcej »»
KMP Wrocław
19.12.2014 r.

Doba w liczbach

Miniona doba to 311 interwencji wrocławskich policjantów i w sumie 17. podejrzanych, zatrzymanych w bezpośrednim pościgu lub na gorącym uczynku.

więcej »»
KP Wrocław Fabryczna
18.12.2014 r.

Paczki dla bezdomnych

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu, w ramach akcji prewencyjnej „Zima 2014/15”, w dniu 17.12.2014 r. przekazali paczki świąteczne osobom bezdomnym zamieszkującym opuszczone altanki na jednym z ogródków działkowych na terenie dzielnicy Wrocław-Fabryczna.

więcej »»
KMP Wrocław
18.12.2014 r.

Doba w liczbach

Miniona doba to 365 interwencji wrocławskich policjantów i w sumie 10. podejrzanych, zatrzymanych w bezpośrednim pościgu lub na gorącym uczynku.

więcej »»
KP Wrocław Rakowiec
17.12.2014 r.

Spotkanie policjantów z rodzicami


30 opiekunów uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym z policjantami KP Rakowiec, a dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjanci wyjaśniali wątpliwości rodziców, tłumaczyli m.in. za jakie czyny i w jakich okolicznościach młody człowiek może trafić przed sąd rodzinny.


więcej »»
KP Wrocław Fabryczna
17.12.2014 r.

Kolejne działania policjantów w ramach akcji "Zima 2014/2015"

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, w dniu 15.12.2014 r., wspólnie z pracownikami MOPS przeprowadzili kolejną akcję prewencyjno - informacyjną, mającą na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, bezradnych, chorych i samotnych.

więcej »»
KMP, KWP Wrocław
17.12.2014 r.

Przypominamy. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu