Ta strona używa plików cookie!
close

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKA CYWILNE

 

Wydział Doboru i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki etatowo-kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez:

 

1) Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel. 71 340 40 64

 

2) Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby-na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami tel. 71 340 34 50

                                                                                                                      71 340 48 15

                                                                                                                      71 340 48 24


PRZEPISY PRAWNE:

 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1111 ze zm.)

 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. 2009 nr 211 poz. 1630)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm.)