Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

RODZINA


Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. - stanowi art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

 

Oznacza to, że RODZINA będąca podstawowa komórką społeczną podlega szczególnej opiece i ochronie ze strony Państwa. Dlatego każda sytuacja odbiegająca od ogólne przyjętych norm społecznych jest w zainteresowaniu Policji.


 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 


PRZEMOC W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc może być werbalna i niewerbalna. Przemocą jest nie tylko bicie, ale także każda forma użycia siły fizycznej i psychicznej, również szarpanie za włosy, krzyk, zastraszanie, szantaż finansowy. Przemoc domowa zwana też przemocą w rodzinie, to wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Przemoc domowa jest zjawiskiem występującym na każdej szerokości i wysokości geograficznej, może do niej dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego, materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny. Twoja pomoc może uratować życie i zdrowie maltretowanej osobie. Ofiary przemocy domowej boją się swojego oprawcy, nie wierzą w zmianę swojej sytuacji, wstydzą się ujawniania faktów krzywdzenia przez bliską osobę. Doświadczanie bólu i cierpienia przez ofiary przemocy sprawia, że mają one mniejszą zdolność do samoobrony.


PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!!!

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim w przypadkach, gdy:


- naruszana jest Twoja nietykalność fizyczna

(osoba bliska bije Cię, odpycha, obezwładnia, policzkuje, dusi, używa broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów itp.),


- sprawca stosuje przemoc psychiczną

(nieustannie krytykuje Cię, używa wobec Ciebie słów uważanych powszechnie za obraźliwe, wyśmiewa Twoje poglądy, pochodzenie, religię, wmawia Ci chorobę psychiczną, izoluje Cię od rodziny i znajomych, straszy Cię, poniża, zawstydza, domaga się posłuszeństwa, ogranicza sen Tobie i Twoim dzieciom itp.),


sprawca stosuje przemoc seksualną

(wymusza pożycie seksualne, wymusza nieakceptowane przez Ciebie praktyki seksualne, krytykuje Twoje zachowania seksualne itp.),


- sprawca stosuje przemoc finansową

(odbiera zarobione przez Ciebie pieniądze, uniemożliwia podjęcie Ci pracy zarobkowej, nie zaspokaja podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.).


JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE?

 

powiadom dzielnicowego

(ma obowiązek podjęcia działań chroniących Ciebie i Twoją rodzinę przed bezprawnymi działaniami sprawcy)


złóż na Policji wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.


zgłoś się do instytucji i organizacji udzielających wsparcia ofiarom przemocy

(np. Prokuratura Rejonowa, Sąd rodzinny, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, lekarze, Komitet Ochrony Praw Dziecka.)


zadzwoń do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

- jeśli sprawca przemocy nadużywa alkohol powiadom Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


- jeśli sprawca przemocy naruszył Twoją nietykalność fizyczną niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarskiej (lekarz POZ, stacja pogotowia ratunkowego).


- zgłoś się do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie dokonana ocena stopnia ciężkości doznanych przez Ciebie uszkodzeń ciała. Nie musisz posiadać skierowania na badanie, choć w takich przypadkach badanie sądowo-lekarskie i opinia zwana potocznie obdukcją jest odpłatna, jej koszt ponosi pokrzywdzony.

 

ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

UNIWERSYTET MEDYCZNY im.  PIASTÓW ŚLĄSKICH

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4

50-345 Wrocław

Informacja, rejestracja: 71 784-14-66

 

WYKAZ MIEJSC POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM PRZEMOCY NA TERENIE WROCŁAWIA I POWIATU WROCŁAWSKIEGO.


W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYBIERZ NUMER 997 I WEZWIJ POLICJĘ!!!

 

Wzywając Policję:


- otrzymasz doraźną, specjalistyczną pomoc,


- możesz wykorzystać dokumentację interwencji policyjnej jako dowodu w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,


- masz prawo zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

 

- możesz uzyskać informacje, kto przyjechał na wezwanie – należy zapytać o numer identyfikacyjny policjantów, nazwę i siedzibę jednostki, która podjęła interwencję.