Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

HANDEL LUDŹMI


Przestępstwo handlu ludźmi (art. 189a kk) definiowane jest w polskim prawie jako werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte w/wym metody lub środki.

 

Zgodnie z art. 189a kk handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ? WROCŁAWSCY POLICJANCI RADZĄ:

Uważaj na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc... mogą Cię SPRZEDAĆ !

 

- Uważaj na strony internetowe, ogłoszenia i reklamy... Propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia...może okazać się PUŁAPKĄ !

 

Nawet, jeżeli wcześniej zgodziłaś/eś się na dany rodzaj pracy, wiedziałaś/eś, że będziesz pracować w seks-biznesie, pracujesz na czarno, lub przebywasz w nowym kraju nielegalnie, to nikt nie ma prawa Cię wykorzystywać. Jeżeli twojemu zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, jesteś ofiarą szantażu lub gróźb – nie czekaj! Natychmiast skontaktuj się z policją, odpowiednią organizacją lub polskim konsulatem i opowiedz swoją historię.


GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WROCŁAWSCY POLICJANCI RADZĄ:

 

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

www.kcik.pl

E-mail: info@kcik.pl

TEL. 22 628 01 20

 

La Strada – Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu

www.strada.org.pl

E-mail: strada@strada.org.pl

Telefon zaufania 22 628 99 99 (pomoc, porady)

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

E-mail:fdn@fdn.pl

TEL. 22 616 02 68

 

ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl

E-mail: biuro@zaginieni.pl

 

NUMERY LINII WSPARCIA 24H:

801 24 70 70 - z numerów stacjonarnych Orange Polska

  (opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy)

22 654 70 70 - z telefonów stacjonarnych w Polsce

48 22 654 70 70 - gdy dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego

 

Wydział dw. z Handlem Ludźmi

Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

Tel. +48 664 974 934

E-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl