Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. stanowi art. 1.1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dodatkowo, ten sam przepis w punkcie trzecim obliguje m.in. Policję do podejmowania przedsięwzięć zapewniających lepszą ochronę zwierzętom i zwalczanie ich nieludzkiego traktowania.


Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

 

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami. W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.