Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.


 


PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU

DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

                                                   podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko

kom. Bartłomiej Majchrzak

 

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. 71 340-45-21

fax 71 340-47-43

 

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00 – 11.00, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, pok. 075.


ZADANIA PEŁNOMOCNIKA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

- propagowanie problematyki praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa dolnośląskiego;

 

- bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;

 

- inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;

 

- inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka, promowanie działań na rzecz poszanowania praw człowieka;

 

- sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;

 

- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opiniowanie programów szkoleniowych z zakresu ochrony praw człowieka, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;

 

- reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;

 

- sporządzanie rocznych sprawozdań  z działalności Pełnomocnika   w zakresie ochrony praw człowieka;

 

- bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. Zadań;

 

- propagowanie i nagłaśnianie działań Policji w zakresie ochrony praw człowieka;

 

- opracowywanie i realizacja  projektów informacyjno-szkoleniowych w zakresie propagowania prawa człowieka na terenie województwa dolnośląskiego.


DWA WYMIARY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLICJI

 

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

Policja jako instytucja działająca wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, a także zobowiązana ustawowo do respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, poprzez np. zakaz stosowania tortur lub innego, nieludzkiego traktowania.

 

WYMIAR WEWNĘTRZNY

Policja jako organizacja respektująca prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji.


 

Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.”

 

 

mł.insp. Krzysztof ŁASZKIEWICZ

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji 

ds. Ochrony Praw Człowieka

tel. 22 60-122-58

krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl


MATERIAŁY EDUKACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- PDF do pobrania

Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji - PDF do pobrania

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych PDF do pobrania