Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

Zjawiskiem korupcji zajmuje się w ramach Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Dla osób dotkniętych zjawiskiem korupcji lub będących świadkami takiego zdarzenia uruchomiliśmy specjalny numer telefonu pod którym można poinformować o zdarzeniu wrocławskich policjantów. Każda informacja zostanie sprawdzona. Jeżeli się potwierdzi, zapewniamy, że wobec osoby wykorzystującej swoją pozycje do zdobycia korzyści majątkowej zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

 

KMP Wrocław 71 340 25 66 od poniedziałku do piątku (08.00 - 16.00).

 

Dzwoniący nie musi się przedstawiać, podawać adresu zamieszkania lub numeru telefonu. Nas interesuje wyłącznie wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych.


WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Tel. 71-340-48-78, FAX 071 340-37-99

e-mail: korupcja@wr.policja.gov.pl


STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA

Parlament i Rząd Polski przyjął szereg regulacji prawnych, które mają na celu ograniczenie przestrzeni występowania zjawisk korupcyjnych. Walkę z korupcją uznano za jeden z priorytetów. Podjęte w tym zakresie dotychczasowe działania zostały zapisane w programie zwalczania korupcji - STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA. Głównym zadaniem Strategii Antykorupcyjnej jest wdrożenie działań mających na celu zapobieganie zjawiskom korupcji oraz kształtowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw etycznych, charakteryzujących się brakiem przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych.


KORUPCJA (łac. corruptio) oznacza demoralizację, rozluźnienie zasad moralnych wśród społeczeństwa. Korupcja nie jest pojęciem języka prawnego, nie ma więc jej prawnej definicji, spotykane natomiast w literaturze definicje określają korupcję jako działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w zamian za co najmniej obietnice korzyści majątkowej lub osobistej udzielonej przez korumpującego lub osobę przezeń reprezentowaną.

 

KORUPCJA jest powszechnym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym, przybiera różnorodne formy przestępcze: łapownictwo bierne / ci, którzy otrzymują / i czynne / ci, którzy proponują /, płatną protekcję, korupcję menadżerską, korupcję polityczną, kumoterstwo, nepotyzm, niezgodne z prawem dysponowanie środkami budżetu i majątkiem państwa.


WYDZIAŁ DO WALKI Z KORPUCJĄ REALIZUJE ZADANIA UJĘTE W STRATEGII ANTYKORUPCYJNEJ MIĘDZY INNYMI POPRZEZ:

 

- prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw korupcyjnych;

 

- dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie kierunków jej zwalczania;

 

- organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi, funkcjonującymi na terenie województwa, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;

 

- prowadzenie szkoleń z zakresu zwalczania korupcji dla funkcjonariuszy policji oraz podmiotów zewnętrznych.


Każdy ma prawo ujawnić korupcję i domagać się od powołanych do tego służb, aby skutecznie walczyły z tym przestępczym zjawiskiem. Twoja odpowiedzialna postawa i świadomość może wiele zmienić, dlatego pamiętaj :

 

- możesz anonimowo przekazać informacje o zdarzeniu, które w twojej ocenie ma znamiona korupcji;

 

- jeśli jesteś zmuszany do wręczania łapówek lub uwikłany w przekazywanie łapówek zgłoś to niezwłocznie a unikniesz prawnych konsekwencji, bowiem: "nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział".