Ta strona używa plików cookie!
close
Data dodania: 30 listopada 2015 r.

SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU ZA POMOCĄ PLATFORMY e-PUAP


Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

- Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: link


Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

- dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS,

- dysku CD-R(W),

- urządzeniu typu Pen-Drive.

 

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33


Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.

W szczególności:

- do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,

- do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,

- do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU


Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive .Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.