Ta strona używa plików cookie!
close

Wrocławskie obchody Święta Policji

Data dodania: 3 sierpnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Kobierzyce Wrocław

Dziś policjanci z Wrocławia wspólnie z rodzinami i mieszkańcami, wzięli udział w obchodach Święta Policji, które rozpoczęły się o godzinie 12.00 w hali sportowo-widowiskowej na terenie Kobierzyc. Z uwagi na fakt, że właśnie w tym roku obchodzimy 99 rocznicę powstania Policji Państwowej, wrocławscy policjanci złożyli serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi współdziałają na co dzień, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Ponieważ Święto Policji to też czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, wiele osób zostało wyróżnionych. W uroczystościach udział wziął m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, a patronat nad Wrocławskimi Obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć m.in.: występy policyjnej orkiestry, pokazy działania służb oraz prezentację sprzętu...

Święto Policji to dla policjantów i pracowników Policji czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań, ale też pamięci o tych, którzy już odeszli. W tym roku było to święto szczególne z uwagi na fakt, że obchodzimy 99 rocznicę powstania Policji Państwowej oraz 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystości zorganizowano w hali sportowo-widowiskowej im. Adama Wójcika na terenie  Kobierzyc. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, Komendantowi  Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu i wprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Chwilę później nastąpił niezwykle emocjonujący moment uroczystości. Głos zabrał  odchodzący na emeryturę, po wieloletniej służbie, mł. insp. Jacek Taboł I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Podziękował swoim wszystkim współpracownikom za lata pracy na rzecz bezpieczeństwa miasta. Po wystąpieniu odchodzącego ze służby Komendanta, nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył mu pamiątkowy ryngraf.

Następnie insp. Maciej Januszkiewicz Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, podziękował swojemu zastępcy za długoletnią i wzorową służbę, a także złożył serdeczne życzenia z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Przekazał też wyrazy uznania i  podziękowania przedstawicielom służb, z którymi policjanci na co dzień współpracują, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Komendant Januszkiewicz zwrócił też uwagę na osiągniecia policjantów, podając za przykład godny naśladowania, postawę sierż. szt. Agnieszki Graca - dzielnicowej z Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole. Funkcjonariuszka ta została laureatką  ogólnopolskiego konkursu ,,Policjant, który mi pomógł’’. Jej kandydatura została zgłoszona przez kobietę, której policjantka swoim zaangażowaniem i poświęceniem czasu poza służbą bardzo pomogła w trudnej sytuacji życiowej.

Kolejnym elementem obchodów Święta Policji było uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu insp. Maciej Januszkiewicz oraz Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.

Awanse otrzymali: na stopień starszego posterunkowego 72 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta 116 funkcjonariuszy, na stopień starszego sierżanta 99 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta sztabowego 117 funkcjonariuszy, na stopień młodszego aspiranta 37 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta 58 funkcjonariuszy, na stopień starszego aspiranta 21 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta sztabowego 69 funkcjonariuszy, na stopień komisarza 15 funkcjonariuszy, na stopień nadkomisarza 4 funkcjonariuszy, na stopień podinspektora 3 funkcjonariuszy, na stopień młodszego inspektora 2 funkcjonariuszy.

Brązową odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczonych zostało 8 funkcjonariuszy, srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 3 funkcjonariuszy, brązowy „Medal za Długoletnią Służbę” otrzymało 3 funkcjonariuszy, srebrny „Medal za Długoletnią Służbę” otrzymało 2 funkcjonariuszy. Policyjni związkowcy wręczyli także odznaczenia z okazji 25-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 4 funkcjonariuszom.

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu za wzorową służbę i zaangażowanie przyznał też 80 nagród dla podległych funkcjonariuszy i pracowników, a kolejnych 86 policjantów otrzymało nagrody od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Po uroczystym wręczeniu awansów oraz nagród i odznaczeń, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. Komendant odniósł się do trudów codziennej służby wrocławskich policjantek i policjantów. Podziękował im za zaangażowanie i poświęcenie. Przypomniał, że to na funkcjonariuszach spoczywa ogromny obowiązek polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa, ale też przywilej niesienia pomocy innym.

Kolejnym elementem uroczystości były wystąpienia Wicewojewody Dolnośląskiego Kamila Krzysztofa Zielińskiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Wiceprezydenta Wrocławia Wojciecha Adamskiego oraz Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, którzy podziękowali za dotychczasową, dobrą współpracę z wrocławską Policją i stale zwiększający się poziom bezpieczeństwa na terenie podległym wrocławskiej komendzie miejskiej.

Ponieważ jak co roku policjanci chcieli świętować razem z mieszkańcami, oprócz uroczystego apelu, przygotowali dla wszystkich festyn, gdzie starsi i młodsi mogli wspólnie się bawić. Zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci m.in.  pokazy działania służb oraz prezentację sprzętu, symulator jazdy, quizy i konkursy sprawnościowe z nagrodami, zabawy w dmuchanych zamkach, a także lody, gofry i watę cukrową. Policjantów, w dniu ich święta, wspierali na festynie również funkcjonariusze Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego i ratownicy medyczni.

Dla najmłodszych utworzono specjalne stoiska profilaktyczne, gdzie odbywały się zabawy poświęcone bezpieczeństwu. Można było też tam uzyskać sporą garść informacji z zakresu profilaktyki uzależnień, porad dotyczących bezpieczeństwa w rodzinie, a także podczas wakacyjnego wypoczynku. Każda osoba zainteresowana służbą w Policji mogła również pozyskać wszelkie informacje dotyczące wymagań i postępowania kwalifikacyjnego.

W uroczystości, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników wrocławskiej Policji, udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego oraz wymiaru sprawiedliwości, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, kapelan Policji, emerytowani policjanci, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, rodziny policjantów oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
 

 

 

Galeria