Bieżące informacje

Wrocławscy policjanci pomagają kierowcom, kierując ruchem na ważnym skrzyżowaniu

Data publikacji 20.11.2020

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wrocławskiej komendy pomagają udrożnić ruch na węźle, gdzie krzyżują się dwie popularne drogi - 98 oraz 368. W związku z budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jedna z jezdni jest wyłączona, co powoduje duże utrudnienia na wjeździe i wyjeździe z dolnośląskiej stolicy. Dlatego też przypominamy, aby stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów z „drogówki”.

W nocy z 18 na 19 listopada na terenie gminy Długołęka nastąpiła zmiana organizacji ruchu na dawnej DK 8 między miejscowościami Mirków i Długołęka. To popularna trasa, którą codziennie pokonują kierowcy wjeżdżający do Wrocławia od strony Oleśnicy czy Sycowa. Ruch na ważnym skrzyżowaniu, gdzie kończy się tzw. łącznik Długołęka jest bardzo duży, poruszają się nim zarówno liczne samochody osobowe, jak też ciężarowe.

Dlatego też, aby pomóc kierowcom w pokonaniu tego newralgicznego skrzyżowania, na miejscu działają doświadczeni funkcjonariusze z wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Kierują ruchem starając się zapobiegać powstawaniu utrudnień oraz dbają o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Z racji tego, że większość z kierowców przyzwyczajona jest raczej do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, przypominamy przepisy, do których mają obowiązek stosować się wszyscy kierujący pojazdami, ale też piesi.

Zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Obowiązek stosowania się do poleceń, sygnałów i znaków drogowych

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Dlatego też przypominamy, aby bezwzględnie stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych przez policjantów! Niezastosowanie się do nich stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, ale jest też wykroczeniem, za popełnienie którego można otrzymać mandat karny w wysokości nawet 500 złotych.

sierż. szt. Krzysztof Marcjan

Powrót na górę strony
Polska Policja