Bieżące informacje

Kolejne dni działań policjantów w stanie zagrożenia epidemicznego

Data publikacji 15.10.2020

Realizacja działań pomocowych i kontrolnych, w tej niełatwej dla wszystkich sytuacji, to dla wrocławskich policjantów priorytet. Gdy wszyscy starają się ograniczać kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum, policjanci codziennie wyjeżdżają do służby, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Oprócz kontroli osób objętych kwarantanną, mundurowi zatrzymują sprawców przestępstw i wykroczeń oraz realizują także zgłaszane interwencje, a było ich ostatniej doby ponad 320. Funkcjonariusze wyeliminowali też z ruchu 2 nietrzeźwych kierowców i na gorącym uczynku zatrzymali 6 podejrzanych, a także namierzyli 4 osoby poszukiwane. Policjanci swoje ustawowe obowiązki, wykonują przestrzegając równocześnie wszelkich wytycznych i procedur bezpieczeństwa.

Wrocławscy policjanci codziennie realizują czynności wspomagające dla służb sanitarnych, które prowadzą działania w związku z stanem zagrożenia epidemicznego. W tej niełatwej dla wszystkich sytuacji, policjanci Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu stale realizują też swoje ustawowe zadania, zatrzymują sprawców przestępstw i obsługują interwencje w zw. ze zgłoszeniami wpływającymi od mieszkańców. Tylko podczas ostatniej doby, było ich ponad 320. Policjanci wyeliminowali też z ruchu 2 nietrzeźwych kierowców oraz zatrzymali na gorącym uczynku 6 podejrzanych i namierzyli 4 osoby poszukiwane.

Wszystkie te czynności funkcjonariusze muszą podejmować zgodnie z wytycznymi i przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W razie jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub z osobą, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że jest nosicielem wirusa, policjanci przekazują taką informację odpowiednim służbom oraz postępują zgodnie z zaleceniami inspektorów sanitarnych. Każda interwencja i towarzyszące jej okoliczności są inne, dlatego funkcjonariusze realizują zalecenia służb sanitarnych oraz wojewody.

Policjanci apelują, aby w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych, bezwzględnie stosować się do obwiązujących przepisów.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Powrót na górę strony
Polska Policja